O kursie

Konserwator z uprawnieniami UDT przygotowuje kompletną dokumentację niezbędną do zarejestrowania urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego, przeprowadza miesięczne przeglądy konserwacyjne oraz wykonuje RESURS następujących urządzeń technicznych:

  • wózki jezdniowe podnośnikowe (kat. I, II, III WJO)
  • podesty ruchome przejezdne (kat. I P)
  • platformy załadowcze (inaczej załadowcze podesty burtowe, tzw. hydroklapy),  w tym do transportu osób
  • żurawie stacjonarne, przenośne, przewoźne i samojezdne (kat. II Ż) w tym żurawi wieżowych 
  • suwnic, wciągników, wciągarek

Chcesz skorzystać i przeszkolić grupę osób?

Konserwator uprawnieniami UDT przygotowuje dokumentację niezbędną do zarejestrowania urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przeprowadza przeglądy konserwacyjne następujących urządzeń technicznych:

Nie czekaj na resztę grupy. Zacznij kurs sam !

Mobilna kadra

Kadra prowadząca szkolenie jest mobilna i jest w stanie przeprowadzić zajęcia na terenie następujących miast: Pińczów, Chmielnik, Działoszyce, Wiślica, Kielce, Jędrzejów, Miechów, Busko-Zdrój, Staszów, Kazimierza Wielka, a dla grup zorganizowanych również na terenie całej Polski.

mapa