Wciągniki i wciągarki (kat. I W, II W)

O kursie

Kurs obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego w tym z kabiny  kat. IW i IIW prowadzimy zgodnie z zaleceniami programowymi Urzędu Dozoru Technicznego i obejmuje  część teoretyczną oraz praktyczną i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT ważne bezterminowo na terenie całej RP oraz są honorowane w krajach UE.

Chcesz skorzystać i przeszkolić grupę osób?

Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną

Kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT

Nie czekaj na resztę grupy. Zacznij kurs sam !

Mobilna kadra

Kadra prowadząca szkolenie jest mobilna i jest w stanie przeprowadzić zajęcia na terenie następujących miast: Pińczów, Chmielnik, Działoszyce, Wiślica, Kielce, Jędrzejów, Miechów, Busko-Zdrój, Staszów, Kazimierza Wielka, a dla grup zorganizowanych również na terenie całej Polski.

mapa