BHP

O kursie

  • szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  • szkolenia pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • szkolenia pracowników inżynieryjno-technicznych
  • szkolenia pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
  • szkolenia pracowników administracyjno-biurowych i innych

Chcesz skorzystać i przeszkolić grupę osób?

Nie czekaj na resztę grupy. Zacznij kurs sam !

Mobilna kadra

Kadra prowadząca szkolenie jest mobilna i jest w stanie przeprowadzić zajęcia na terenie następujących miast: Pińczów, Chmielnik, Działoszyce, Wiślica, Kielce, Jędrzejów, Miechów, Busko-Zdrój, Staszów, Kazimierza Wielka, a dla grup zorganizowanych również na terenie całej Polski.

mapa