Hakowy dźwignic (sygnalista)

O kursie

Kurs hakowy-sygnalista prowadzimy zgodnie z zaleceniami programowymi Urzędu Dozoru Technicznego i obejmuje  część teoretyczną oraz praktyczną. Kurs jest skierowany do pracowników związanych z transportem wewnątrzzakładowym, przy pracach montażowych, remontowych, budowlanych, transportu i przemieszcania ładunków oraz wszystkich innych pracach przy których wykorzystywane są urzadzenia transportu bliskiego wyposażone w hak.

Chcesz skorzystać i przeszkolić grupę osób?

Kursant po odbyciu szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Nie czekaj na resztę grupy. Zacznij kurs sam !

Mobilna kadra

Kadra prowadząca szkolenie jest mobilna i jest w stanie przeprowadzić zajęcia na terenie następujących miast: Pińczów, Chmielnik, Działoszyce, Wiślica, Kielce, Jędrzejów, Miechów, Busko-Zdrój, Staszów, Kazimierza Wielka, a dla grup zorganizowanych również na terenie całej Polski.

mapa