Napełnianie zbiorników przenośnych

O kursie

Kurs napełnianie zbiorników przenośnych (zbiorników ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm3  (butli) cieczami lub gazami: np. powietrzem, tlenem, CO2, azot, gazy oddechowe dla płetwonurków, straży pożarnych, policji itp. o pojemności powyżej 350 cm3. Kurs prowadzimy zgodnie z zaleceniami programowymi Urzędu Dozoru Technicznego i obejmuje  część teoretyczną oraz praktyczną i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT.

Chcesz skorzystać i przeszkolić grupę osób?

Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT ważne bezterminowo na terenie całej RP oraz są honorowane w krajach UE.

Nie czekaj na resztę grupy. Zacznij kurs sam !

Mobilna kadra

Kadra prowadząca szkolenie jest mobilna i jest w stanie przeprowadzić zajęcia na terenie następujących miast: Pińczów, Chmielnik, Działoszyce, Wiślica, Kielce, Jędrzejów, Miechów, Busko-Zdrój, Staszów, Kazimierza Wielka, a dla grup zorganizowanych również na terenie całej Polski.

mapa