Spis aktualnych kursów


Kursy organizowane OD RĘKI - 

Egzaminy UDT

8.09.2022:

żuraw HDS, podesty ruchome, suwnice, wózki podnośnikowe 

31.08.2022:

wózki specjalizowane (tzw. Manitou),

30.09.2022:

konserwator wózków specjalizowanych tzw. Manitou

konserwator dźwigników       


Obsługa maszyn
i urządzeń 
Obsługa wózków podnośnikowych już z egz. UDT
WIELKA PROMOCJA Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby - Kurs Błyskawiczny
Rozpoczęcie 07.07.2022 czwartek godz. 16.00

Obsługa wózków specjalizowanych (tzw. Manitou)
Rozpoczęcie kursu 13.08.2022 sobota godz. 8.00

 
Obsługa podestów ruchomych przejezdnych (czyli samojezdnych, przewoźnych i wolnobieżnych)
Rozpoczęcie kursu 13.08.2022 sobota godz. 13.30

 
Obsługa suwnic sterowanych z kabiny i z poziomu roboczego 
Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby.
Rozpoczęcie kursu 14.08.2022 niedziela godz. 13.30

 
Obsługa żurawi wieżowych w tym szybkomontujących kat. IŻ
Kursy organizowane od ręki

Kurs zakończony. Egzamin odbył się w dniu 29.06.2022  (8 osób przystąpiło zdało z wynikiem pozytywnym 7)

 
Obsługa żurawi przenośnych (leśne i budowlane) tzw. HDS-y i żurawi przewoźnych bez ograniczenia udźwigu.
Rozpoczęcie kursu 14.08.2022 niedziela godz. 8.00

 
Napełnianie zbiorników przenośnych (butli) o poj. powyżej 350  cm3
(szkolenie preferowane przy przyjęciu do straży pożarnej, policji oraz dla płetwonurków)
Początek października 2020

 
Obsługa żurawi samojezdnych kat. IIŻ

Rozpoczęcie kursu  połowa września 2022

 
Hakowy dźwignic-sygnalista. Kursy organizowane od ręki

Rozpoczęcie 23-24.08.2022
Uprawnienia energetyczne
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie uprawnień energetycznych do 1 kV i powyżej/ pomiary elektryczne + dozór

Rozpoczęcie koniec stycznia 2022
Konserwacja maszyn
i urządzeń 
Konserwator żurawi przenośnych (leśne i budowlane) tzw. HDS-y, przewoźne, samojezdne, wciągarki, wciągniki + żuraw stacjonarny.  
Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby.
Rozpoczęcie  10.09.2022 sobota godz. 9.00

 
Konserwator wózków podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO tzw. ładowarka teleskopowa (Manitou)
Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby.
Rozpoczęcie 02.09.2022 piątek godz.  8.30

 
Konserwator wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia kat.II WJO
Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby.
Kurs zakończony. Tworzymy kolejną grupę.

 
Konserwator podestów ruchomych przejezdnych
Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby.
Rozpoczęcie 02.09.2022 piątek godz.  17.00.

 
Konserwator suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. IIS oraz z kabiny kat. IS

Szkolenie zakończone. Egzamin z wynikiem pozytywnym.

 
Konserwator dźwigników o ruchu prostoliniowym tzw. podnośników warsztatowych
Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby.
Rozpoczęcie 11.09.2022

 
Konserwator żurawi wieżowych w tym szybkomontujących 

Rozpoczęcie 26.04.2022.

 
Konserwator załadowczych podestów burtowych (tzw. hydroklap)

Zaproponuj termin