Spis aktualnych kursów


Kursy organizowane OD RĘKI

Terminy egzaminów UDT:

15.09.2023 

22.09. 2023Obsługa maszyn
i urządzeń 
Obsługa wózków podnośnikowych już z egz. UDT
WIELKA PROMOCJA Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby - Kurs Błyskawiczny
Rozpoczęcie kursu 27.09.2023 środa (można dopisać się do grupy)

Obsługa wózków specjalizowanych (tzw. Manitou) (uprawniają do obsługi wszystkich wózków)
Rozpoczęcie kursu  30.09.2023 sobota(można dopisać się do grupy)

 
Obsługa podestów ruchomych przejezdnych (czyli samojezdnych, przewoźnych i wolnobieżnych)
Rozpoczęcie kursu  06.10.2023 piątek (można dopisać się do grupy)

 
Obsługa suwnic sterowanych z kabiny i z poziomu roboczego 
Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby.
Rozpoczęcie kursu 30.07.2023 niedziela godz. 8.30

 
Obsługa żurawi wieżowych w tym szybkomontujących kat. IŻ
Kursy organizowane od ręki

Rozpoczęcie kursu 01.10.2023 niedziela (można dopisać się do grupy)

 
Obsługa żurawi przenośnych (leśne i budowlane) tzw. HDS-y i żurawi przewoźnych bez ograniczenia udźwigu.
Rozpoczęcie kursu 02.10.2023 poniedziałek (można dopisać się do grupy)

 
Napełnianie zbiorników przenośnych (butli) o poj. powyżej 350  cm3
(szkolenie preferowane przy przyjęciu do straży pożarnej, policji oraz dla płetwonurków)
Początek luty 2023

 
Obsługa żurawi samojezdnych kat. IIŻ (uprawniają do obsługi wszystkich żurawi) 

Rozpoczęcie kursu sobota 28-29.09.2023 (można dopisać się do grupy) 
 
 
Hakowy dźwignic-sygnalista. Kursy organizowane od ręki

Termin wskazany przez klienta 
Uprawnienia energetyczne
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie uprawnień energetycznych do 1 kV i powyżej/ pomiary elektryczne + dozór

Rozpoczęcie koniec stycznia 2022
Konserwacja maszyn
i urządzeń 
Konserwator żurawi przenośnych (leśne i budowlane) tzw. HDS-y, przewoźne, samojezdne, wciągarki, wciągniki + żuraw stacjonarny.  
Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby.
Rozpoczęcie  kursu początek października 2023

 
Konserwator wózków podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO tzw. ładowarka teleskopowa (Manitou)
Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby.
Rozpoczęcie kursu początek sierpnia 2023

 
Konserwator wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w tym specjalizowanych.
Minimalna grupa aby wystartować to 2 osoby. 
Rozpoczęcie kursu początek sierpnia 2023

 
Konserwator podestów ruchomych przejezdnych
Minimalna grupa aby wystartować to 2 osoby. 
Rozpoczęcie początek maja 2023

 
Konserwator suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. IIS oraz z kabiny kat. IS

Kurs trwa. 

 
Konserwator dźwigników o ruchu prostoliniowym tzw. podnośników warsztatowych
Kurs organizujemy nawet dla 1 osoby.
Rozpoczęcie kursu luty 2023

 
Konserwator żurawi wieżowych w tym szybkomontujących 

Rozpoczęcie 26.04.2022.

 
Konserwator załadowczych podestów burtowych (tzw. hydroklap)

Zaproponuj termin