Podesty ruchome przejezdne


O kursie

  • samojezdne montowane na pojeździe
  • wolnobieżne
  • przewoźne

Kurs obsługa podestów ruchomych kat. IP prowadzimy zgodnie z zaleceniami programowymi Urzędu Dozoru Technicznego i obejmuje  część teoretyczną oraz praktyczną i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT ważne bezterminowo na terenie całej RP oraz są honorowane w krajach UE.

Chcesz skorzystać i przeszkolić grupę osób?

Nie czekaj na resztę grupy. Zacznij kurs sam !

Mobilna kadra

Kadra prowadząca szkolenie jest mobilna i jest w stanie przeprowadzić zajęcia na terenie następujących miast: Pińczów, Chmielnik, Działoszyce, Wiślica, Kielce, Jędrzejów, Miechów, Busko-Zdrój, Staszów, Kazimierza Wielka, a dla grup zorganizowanych również na terenie całej Polski.

mapa